Designing usable and persuasive websites

Woensdagmiddag heb ik een workshop van Susan Weinschenk gevolgd over psychologische kanten aan het ontwerpen van gebruiksvriendelijke en overtuigende websites. Het was een beginners workshop, dus veel onderwerpen waren niet nieuw voor mij. Toch bracht Susan Weinschenk wel een aantal nuttige punten naar voren.

Ons gezichtsvermogen kent twee vormen van waarnemen: foveal en peripheral. Foveal is het waarnemen van details in het centrum van waar wij naar kijken. Maar, wij nemen ook buiten het centrum – in de periferie – waar. Peripheral zien we geen details maar concepten. Als het concept interessant is en we er meer informatie over willen hebben, dan zullen we ons erop gaan focussen en het onderwerp foveal bekijken. Peripheral-waarnemen is een fenomeen waar we zeker rekening mee moeten houden bij het beoordelen van eye-tracking heat-maps.

Susan Weinschenk vertelde ook over haar onderzoek naar tekstgebruik. Volgens haar is er geen verschil tussen tekst volledig in hoofdletters en tekst grotendeels in kleine letters. Dit gaat volledig in tegen het ergonomisch onderzoek dat ik bij mijn opleiding Industrieel Ontwerpen heb geleerd: de stokken en halen naar boven en naar onder bij gebruik van kleine letters creëren een woordbeeld dan veel sneller wordt herkent dan het rechtlijninge woordbeeld van ALL CAPS-tekst.

Susan Weinschenk gebruikte de frase “People are Social” die ik ook regelmatig gebruik in het kader van Social Commerce. Susan Weinschenk gebruikt de frase voor het bundelen van een aantal psychologische aspecten van het menselijk gedrag die we kunnen gebruiken voor het ontwikkelen van overtuigende websites. Voorbeelden hiervan zijn onder andere sociale bevestging zoeken bij onzekerheid, ervaringen willen delen met vrienden en gelijkgestemde en mirror neurons.

Mirror neurons gaat over het effect dat mensen onbewust hun keuzes en gedrag laten beïnvloeden door wat ze vlak daarvoor hebben gezien of meegemaakt. Dus door in een flow continue mensen te laten zien die gewenst gedrag vertonen, kan je een gebruiker onbewust beïnvloeden om datzelfde gedrag te vertonen.

Als je iemand vraagt, “Zou je meer keuzemogelijkheden willen hebben?” zal hij vrijwel altijd antwoorden dat meer keuze beter is. In de praktijk zal hem dat echter onzeker maken en zal hij helemaal geen keuze maken. Alleen als de gebruiker het aantal keuzemogelijkheden kan overzien, is keuze goed.

Ons brein bestaat uit verschillende gebieden met verschillende functies. Diep in het midden van de hersenen zit het “oude brein”. Oud omdat dit deel in de evolutie als eerste is ontwikkeld. Het oude brein is continu de omgeving aan het scannen op basale prikkels zoals “kan ik het eten”, “kan ik er sex mee hebben” en “is het gevaarlijk”. Het oude brein reageert ook erg sterk op alles wat met verlies en schaarste te maken heeft. Verlies weegt veel zwaarder dan winst.
Dit fenomeen heeft tot gevolg dat opties bijkopen bij een product veel minder goed werkt dan een volledig versie aanbieden met de mogelijkheid om features in te leveren voor korting. Heel weinig mensen zullen features willen inleveren, want het oude brein associeert dat met verlies.

Het middenbrein reageert op verhalen, plaatjes en herinneringen. In dit deel van de hersenen worden emoties gevormd en verwerkt. Ook het middenbrein beinvloed ons handelen onbewust.

Meer post over UX-LX Lissabon