Label placement in forms (and other time-consuming forms controversies)

De eerste dag begon voor mij met een workshop van over formulier ontwerp. Aan bod kwamen onder andere de vraag “wat is de beste plek voor het label ten opzichte van het formulierveld?” Het blijkt dat dit afhangt van het soort vragen dat je de gebruiker stelt. Gebruiker zullen voor-ingevulde velden alleen vluchtig scannen. Als gebruikers een formulier moeten invullen, kijken ze vooral naar het (linker) beginpunt van het formulierveld. Pas als de vragen complex worden en de labels langer, dan kijken ze langer naar de labels. Dat bracht Caroline Jarret tot de volgende beslissingsmatrix:

Where to place the label in forms

Om onze gebruiker extra te helpen kunnen we hints en default gebruiken. Een hint is tekst die het label verklaart, bijvoorbeeld het invoerformat (voor datum dd-mm-jjjj). Een default is invoer die al ingevuld staat: Dat kan zijn voor-ingevuld omdat het systeem de informatie eerder heeft verzameld, of een standaard invoer die voor de meeste gebruikers voldoet. Hints in het invoerveld worden vaak verward met defaults. Hints horen dus buiten het invoerveld te staan, zodat ze goed zichtbaar zijn terwijl de gebruiker het veld invult.

Het plaatsen van knoppen onder het formulier kwam ook aan bod. Hier citeert Caroline Jarret Luke Wroblewski en Etre.

Er is één variant die slecht presteert en dat is helaas de “Windows”-variant die wij ook bij bol.com gebruiken. Mijn voorkeur (na het volgen van deze workshop) gaat nu uit naar een variant met een duidelijke verzendknop links uitgelijnd met direct rechts daarvan of eronder een link met Cancel of een andere secundaire actie.

Meer post over UX-LX Lissabon