Altiplano

De Altiplano is een hoogvlakte die zich uitstrekt van West-Bolivia en Noordoost-Chili tot Zuid-Peru. Tussen de oostelijke en westelijke ketens van de Andes ligt deze vlakte die gevormd is door erosie van de hogere pieken van de Andes en Vulkanisch puin.

Het laagste punt van het plateau is 3800 meter en wordt ingenomen door het Titicacameer.

De Altiplano is in twee stukken te verdelen: het koele en droge puna in het zuiden en het nattere jalca in het noorden. In de puna groeien voornamelijk kleine heesters en grassen. In de jalca groeit meer, waaronder rozetplanten. Sommige meren zijn brak, waardoor er Flamingo’s kunnen leven die zich voeden met garnalen en algen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *